Esteve Informe Sostenibilitat
  Ens agradaria seguir millorant en properes edicions de la nostra memòria i per això li agrairíem que omplís la breu enquesta que trobarà tot seguit:
P1 Quina és la seva relació amb ESTEVE?

 
 
 
 
 
 
 
 
   
P2
P3 Quin grau d’interès li han merescut els següents apartats?
         
  Perfil de companyia        
  Bon govern        
  Pacients        
  Clients        
  Socis estratègics i proveïdors        
  Col·laboradors interns        
  Comunitat        
  Medi ambient        
P4 Després de llegir la memòria de sostenibilitat, ha variat la seva percepció respecte a ESTEVE?

 
 
P5 En quin grau?
           
  en relació a la TRANSPARÈNCIA          
  en relació a la CREDIBILITAT          
  en relació a altres COMPANYIES   DEL SECTOR          
  en relació als OBJECTIUS de FUTUR          
  en relació a la R+D          
  en relació a la SOSTENIBILITAT          
  en relació al MEDI AMBIENT          
  en relació al COMPROMÍS SOCIAL          
P6
P7
P8
  Premi el botó "Enviar" per finalitzar l'enquesta.  

Moltes gràcies per la seva col·laboració!